Billedgalleri

MALERIER OG TEGNINGER

Peter Tom-Petersen

Herunder opbygges et billedgalleri som erstatter hjemmesidens 2 tidligere oversigter over Peter Tom-Petersens malerier og tegninger.

 

Malerier er vist samlet i en gruppe og derefter tegningerne. Dog er enkelte tegnede skitser vist sammen med et tilsvarende maleri.

 

Mit kendskab til nye billeder stammer fra mine undersøgelser af salg af Peter Tom-Petersens malerier på danske kunstauktioner, men også fra henvendelser til hjemmesiden fra private ejere af billederne. Jeg takker for denne medvirken og bringer med glæde gengivelse af billederne, hvis jeg får fotografens tilladelse. Desuden er mange oplysninger fundet i kataloger fra kunstnerens udstillinger, heraf en del med Peter Tom-Petersens egne notater om malerierne. Ialt kendes titler på omkring 900 af hans malerier, af hvilke jeg har fundet gengivelser af halvdelen.

 

Billederne indsættes så vidt muligt i kronologisk rækkefølge i forhold til, hvornår de er udført, men en del af malerierne er signerede uden datering. Disse malerier er indsat i den periode, hvor de må antages at være malede. Galleriet vil blive udvidet efterhånden som der kan tilføjes nye registreringer. Siden skulle så efterhånden kunne give et overblik over Peter Tom-Petersens samlede produktion samt i hvilke perioder, han arbejdede på forskellige lokaliteter.

 

Billederne kan ses i stor størrelse ved klik på billedet.

OVERSIGT OVER MALERIER

1877-1926, Inddelt i perioder

1877-1879, STUDIEÅR

 

Fra denne periode kendes kunstnerens første malerier. De er malet imens han gik på Kunstakademiet i København. Motiverne er især landskaber m.v. fra hans ophold om sommeren i Humlebæk og en rejse til Bornholm.  

1880-1884, MÖLLE OG KØBENHAVN

 

Maler under ophold i Sverige de første billeder fra udlandet.

Efter sin afgang fra Kunstakademiet (1881), udstillede han på Charlottenborgs Decemberudstilling første gang. Debutterede med et billede fra sommerens ophold i Mölle.

1883-84 var Peter Tom-Petersen i Paris som elev hos maleren Léon Bonnat. Der kendes kun tegninger fra opholdet.

Hans malerier fra disse år er både landskaber fra Sverige, gade- og bymotiver fra København og genrebilleder.

1885-1889, RIBE, SYDFYN OG KØBENHAN

 

Rejser i 1885 i Jylland for at tegne illustrationer til M. Galschiøt "Danmark i Skildringer og Billeder" og maler billeder i Ribe. Fra denne periode og frem til ca. 1900 arbejder han meget med at tegne illustrationer til bøger og tidsskrifter.

Opholder sig også i disse år om sommeren på Sydfyn.

Hans malerier i hele perioden er desuden fra Fyn og København.

1890-1894, ITALIEN OG SYDFYN

 

I 1890 rejser han første gang til Italien med maleren Kristian Zartmann. De bor i byen Civita d´Antino i Abruzzerne.

24. november 1891 gifter han sig med Marie Elisabeth Lorentzen, og brudeparret tager på bryllupsrejse til Italien, hvor de bla. a. opholder sig i Civita d´Antino frem til sommeren 1892.

Fra disse år kendes mest malerier fra Italien og Brahetrolleborg.

1895-1899, SYDFYN OG KØBENHAVN

 

Peter Tom-Petersen er fra 1895 bosat i Korinth på Sydfyn med hustru og 2 børn, men familien flytter i 1898 tilbage til København. I årene på Sydfyn knyttes kontakt til de fynske malere, Peter Hansen, Frits Syberg, Johannes Larsen og Jens Birkholm.

Fra disse år findes billeder fra Sydfyn og København, men jeg har kun gengivelser af ret få fra denne periode.

1900-1905, SYDFYN OG KØBENHAN

 

I år 1900 begynder Peter Tom-Petersen sin store produktion af raderinger.

Efter denne tid arbejdede han ikke længere med genrebilleder, ligsom hans arbejde med at tegne illustrationer blev betydeligt mindre.

Maler i disse år i sommertiden mest på Sydfyn og i København, men der kendes også malerier fra Kerteminde og Rothenburg ob der Tauber i Tyskland.

1906-1912, HELSINGØR OG KØBENHAVN

 

Peter Tom-Petersen maler hver sommer i denne periode i Helsingør,

hvor han opholder sig med sin familie.

I årene omkring 1910 medvirker han ved oprettelsen af Faaborg Museum sammen med malerne fra Fyn.

Desuden få billeder fra København. 

1913-1915, FAABORG OG KØBENHAVN

 

Sommerperioden tilbringes sammen med familien i disse år i Faaborg.

Malerier fra Faaborg og København.

1915-1926, ÆRØSKØBING OG KØBENHAVN

 

Fra sensommeren 1915 begyndte Peter Tom-Petersen at male i Ærøskøbing, og fra han købte hus i byen og frem til hans død i 1926, malede han først og fremmest der. Der kendes dog også billeder fra København og Tønder fra denne periode.

UDATEREDE MALERIER, KØBENHAVN, ca. 1900-1926

 

Følgende malerier er alle uden datering ved signaturen. De fleste er antagelig malet i tiden efter 1900, hvor Peter Tom-Petersen startede med at arbejde med raderinger. Han benyttede ofte sine ældre tegnede skitser som motiv for raderinger, og derfor kan disse både være dateret f.eks. 1886 for den tegnede skitse og 1909 for raderingen.

Ofte findes der malerier fra København dateret i 1880erne og et eller flere tilsvarende med samme motiv og uden datering. De sidste er antagelig malet efter år 1900 efter studier og skitser fra 1880erne.

OVERSIGT OVER TEGNINGER

 

Der findes ingen fortegnelser over Peter Tom-Petersen tegnede arbejder, og det er heller ikke muligt at give noget præcist tal på, hvor mange tegninger kunstneren har lavet. En betydelig del af tegningerne fra 1882 og frem til ca. 1900 er udført med henblik på gengivelse i bøger og tidsskrifter.

 

Få af hans tegningerne er i offenlig eje, og et ukendt antal findes spredt hos mange private ejere. Hos kunstnerens familie findes ca. 20 skitsebøger bevaret. En del tegninger må formodes at være gået tabt efter at have været benyttet til gengivelse i samtidens tidsskrifter og bøger.

 

De fleste af Peter Tom-Petersens tegninger er udført med blyant på papir. Tegninger til tidsskrifter og bøger er dog tit tegnet med pen og tusch.

 

Tegninger i form af skitser og forarbejder til Peter Tom-Petersens malerier og raderinger findes fra alle hans aktive år. En del af raderingerne er således udført efter tegninger fra 1880erne (deraf nogle gange to årstal på raderingerne).

DE TIDLIGE ÅR 1878-1884

 

Der kendes kun få tegninger fra de tidligste år, og ingen fra før Peter Tom-Petersen i 1877 starter på Kunstakademiet i København. Egentlige studietegninger fra akademitiden er der også kun få af.

 

Hovedparten af Peter Tom-Petersens virke som illustrator ligger i årene fra hans afgang fra Kunstakademiet, og frem til han begynder at radere i året 1900. Første gengivelse af en tegning ses i tidsskriftet "Ude og Hjemme" den 18. december 1881. Tegningen gengives i den tids reproduktionsteknik, xylografi. Motivet bliver snittet i tykpladen af hårdt træ, således at de hvide partier bortskæres, og den sorte streg står ophøjet tilbage og afgiver trykfarve til papiret. En ikke altid lige nøjagtig gengivelse af kunstnernes tegninger.  

 

En fremtrædende skikkelse inden for boghåndværket i 1800-tallets anden halvdel er xylografen F. Hendriksen. Han er i 1877 initiativtager til tidsskriftet "Ude og Hjemme", hvortil mange af samtidens forfattere og kunstnere bidrager. F. Hendriksen omdanner senere sin xylografiske anstalt til en egentlig reproduktionsanstalt, da de nyere fotografiske metoder til reproduktion bliver taget i brug.   

1885-1890

 

Denne periode er præget af mange tegninger til bøger og tidsskrifter, men blandt tegningerne er der også skitser og forarbejder til malerier.

1891-1899

 

Perioden indledes med Peter Tom-Petersens bryllup og rejsen til Italien med hustruen Marie Elisabeth Tom-Petersen.

De får i samme periode 3 sønner.

Der kendes især tegninger til tidsskrifter samt forarbejder til malerier.

1900-1926

 

Efter århundredeskiftet begynder Peter Tom-Petersen sit arbejde med raderingerne, og der bliver tegnet færre tegninger til bøger og tidsskrifter.

Hvad der fra disse år findes af tegninger er især blyantstegninger som har været forlæg eller skitser til raderinger og malerier eller detaljer af malerier. På nogle af tegningerne ses et indstreget kvadratnet, der viser, at kunstneren benytter tegningen til det videre arbejde med en radering eller et maleri. Ved aflæsning tegningen i kvadratnettet kan han lave en forstørrelse af motivet på lærredets kvadratnet eller præcist overføre tegningen til et kvadratnet på raderpladen.