OVERSIGT OVER PETER TOM-PETERSENS MALERIER

OVERSIGT OVER MALERIER

Herunder opbygges et billedgalleri som erstatter hjemmesidens tidligere oversigt over Peter Tom-Petersens malerier.


Enkelte tegnede skitser er vist sammen med et tilsvarende maleri.


Mit kendskab til nye billeder stammer fra mine undersøgelser af salg af Peter Tom-Petersens malerier på danske kunstauktioner, men også fra henvendelser til hjemmesiden fra private ejere af billederne. Jeg takker for denne medvirken og bringer med glæde gengivelse af billederne, hvis jeg får fotografens tilladelse. Desuden er mange oplysninger fundet i kataloger fra kunstnerens udstillinger, heraf en del med Peter Tom-Petersens egne notater om malerierne. Ialt kendes titler på omkring 900 af hans malerier, af hvilke jeg har fundet gengivelser af halvdelen.


Billederne indsættes så vidt muligt i kronologisk rækkefølge i forhold til, hvornår de er udført, men en del af malerierne er signerede uden datering. Disse malerier er indsat i den periode, hvor de må antages at være malede. Galleriet vil blive udvidet efterhånden som der kan tilføjes nye registreringer. Siden skulle så efterhånden kunne give et overblik over Peter Tom-Petersens samlede produktion samt i hvilke perioder, han arbejdede på forskellige lokaliteter.


Billederne kan ses i stor størrelse ved klik på billedet.

MALERIER 1877-1926, Inddelt i perioder

1877-1879, STUDIEÅR


Fra denne periode kendes kunstnerens første malerier. De er malet imens han gik på Kunstakademiet i København. Motiverne er især landskaber m.v. fra hans ophold om sommeren i Humlebæk og en rejse til Bornholm.  

1880-1884, MÖLLE OG KØBENHAVN


Maler under ophold i Sverige de første billeder fra udlandet.

Efter sin afgang fra Kunstakademiet (1881), udstillede han på Charlottenborgs Decemberudstilling første gang. Debutterede med et billede fra sommerens ophold i Mölle.

1883-84 var Peter Tom-Petersen i Paris som elev hos maleren Léon Bonnat. Der kendes kun tegninger fra opholdet.

Hans malerier fra disse år er både landskaber fra Sverige, gade- og bymotiver fra København og genrebilleder.

1885-1889, RIBE, SYDFYN OG KØBENHAN


Rejser i 1885 i Jylland for at tegne illustrationer til M. Galschiøt "Danmark i Skildringer og Billeder" og maler billeder i Ribe. Fra denne periode og frem til ca. 1900 arbejder han meget med at tegne illustrationer til bøger og tidsskrifter.

Opholder sig også i disse år om sommeren på Sydfyn.

Hans malerier i hele perioden er desuden fra Fyn og København.

1890-1894, ITALIEN OG SYDFYN


I 1890 rejser han første gang til Italien med maleren Kristian Zartmann. De bor i byen Civita d´Antino i Abruzzerne.

24. november 1891 gifter han sig med Marie Elisabeth Lorentzen, og brudeparret tager på bryllupsrejse til Italien, hvor de bla. a. opholder sig i Civita d´Antino frem til sommeren 1892.

Fra disse år kendes mest malerier fra Italien og Brahetrolleborg.

1895-1899, SYDFYN OG KØBENHAVN


Peter Tom-Petersen er fra 1895 bosat i Korinth på Sydfyn med hustru og 2 børn, men familien flytter i 1898 tilbage til København. I årene på Sydfyn knyttes kontakt til de fynske malere, Peter Hansen, Frits Syberg, Johannes Larsen og Jens Birkholm.

Fra disse år findes billeder fra Sydfyn og København, men jeg har kun gengivelser af ret få fra denne periode.

1900-1905, SYDFYN OG KØBENHAN


I år 1900 begynder Peter Tom-Petersen sin store produktion af raderinger.

Efter denne tid arbejdede han ikke længere med genrebilleder, ligsom hans arbejde med at tegne illustrationer blev betydeligt mindre.

Maler i disse år i sommertiden mest på Sydfyn og i København, men der kendes også malerier fra Kerteminde og Rothenburg ob der Tauber i Tyskland.

1906-1915, HELSINGØR, FAABORG OG KØBENHAVN


Peter Tom-Petersen maler hver sommer i denne periode i Helsingør. I den sidste del af årene mest i Faaborg.

hvor han opholder sig med sin familie.

I årene omkring 1910 medvirker han ved oprettelsen af Faaborg Museum sammen med malerne fra Fyn.

Desuden få billeder fra København. 

1915-1926, ÆRØSKØBING OG KØBENHAVN


Fra sensommeren 1915 begyndte Peter Tom-Petersen at male i Ærøskøbing, og fra han købte hus i byen og frem til hans død i 1926, malede han først og fremmest der. Der kendes dog også billeder fra København og Tønder fra denne periode.

UDATEREDE MALERIER, KØBENHAVN, ca. 1900-1926


Følgende malerier er alle uden datering ved signaturen. De fleste er antagelig malet i tiden efter 1900, hvor Peter Tom-Petersen startede med at arbejde med raderinger. Han benyttede ofte sine ældre tegnede skitser som motiv for raderinger, og derfor kan disse både være dateret f.eks. 1886 for den tegnede skitse og 1909 for raderingen.

 

Ofte findes der malerier fra København dateret i 1880erne og et eller flere tilsvarende med samme motiv og uden datering. De sidste er antagelig malet efter år 1900 efter studier og skitser fra 1880erne.