Raderinger

FORTEGNELSE OVER PETER TOM-PETERSENS  RADERINGER 1900-1926

 


Denne fortegnelse indeholder samtlige kendte raderinger af Peter Tom-Petersen. Den bygger på den af kunsthandler Vilhelm Tryde i 1924 udgivne fortegnelse. Fortegnelsen bruger samme inddeling efter lokalitet:


Nr. 1-120 København

Nr. 120-158 Sjælland (udenfor København) samt Falster

Nr. 159-235 Den Fynske Øgruppe

Nr. 236-260 Jylland samt Flensborg og Dannevirke

Nr. 261-299 Udlandet

Nr. 300-321 Figurbilleder og andet


Derudover er den tilføjet de raderinger kunstneren udførte efter 1924 og frem til sin død i 1926. Oplysninger om disse raderinger stammer fra Peter Tom-Petersens efterladte håndskrevne lister samt notater i et eksemplar af Vilhelm Trydes trykte fortegnelse. Fortegnelsen medtager desuden nogle få forsøg med raderingsteknik og tryk til familiemedlemmer som ikke tidligere har været registreret.


Nogle af Peter Tom-Petersens raderinger findes i en håndkoloreret udgave, men ingen af disse er udført af kunstneren selv, og denne farvelægning stammer fra en senere tid. 


I Peter Tom-Petersens levetid blev udgivelsen af raderingerne drevet som forlagsvirksomhed med pligtaflevering af et eksemplar til staten. Disse eksemplarer findes nu i Kobberstiksamlingen på Statens Museum for Kunst. Efter kunstnerens død drev familien, ved sønnen Christian Tom-Petersen, forlagsvirksomheden videre frem til ca. 1970erne, hvor pladerne sidst er blevet trykt.

Ca. halvdelen af trykpladerne eksisterer stadig i familiens eje.

 

Det har ikke været muligt at finde en gengivelse af alle raderinger, men en eftersøgning foregår. Nogle af gengivelserne er af ringe kvalitet, og vil blive erstattet, når en bedre findes.


Tak til Karl-Erik Hansen, Dansk Grafik for mulighed for at kunne benytte gengivelser af raderinger. På hjemmesiden Dansk Grafik er der ofte en del af fortegnelsens raderinger til salg. Klik: danskgrafik.dk


Eksemplarer af raderingerne findes i følgende samlinger, og dette er angivet ved raderinger med initialerne:

             KS, Kobberstiksamlingen, Statens Museum for Kunst.

             KM, Københavns Museum (Tidligere: Københavns Bymuseum)

             DKB, Det Kongelige Bibliotek (Topografisk Billedsamling)

             FM, Faaborg Museum

             HKM, Helsingør Kommunes Museer 


Mål er i cm, højde x bredde, pladens størrelse.


Klik på den enkelte radering for at se hele billedfeltet.

KØBENHAVN

Radering nr. 1-120

SJÆLLAND

(udenfor København) samt Lolland

Radering nr. 121-158

DEN FYNSKE ØGRUPPE

Radering nr. 159-235

JYLLAND SAMT FLENSBORG OG DANNEVIRKE

radering nr. 236-260

UDLANDET

Radering nr. 261-299

FIGURBILLEDER O.A.

Radering nr. 300-321

Erik Tom-Petersen © 2010 • Alle billeder (hvor intet andet er påskrevet) på denne hjemmeside er udført af Peter Tom-Petersen  • Rettigheder til teksten tilhører Erik Tom-Petersen