OVERSIGT OVER TEGNINGER


Der findes ingen fortegnelser over Peter Tom-Petersen tegnede arbejder, og det er heller ikke muligt at give noget præcist tal på, hvor mange tegninger kunstneren har lavet. En betydelig del af tegningerne fra 1882 og frem til ca. 1900 er udført med henblik på gengivelse i bøger og tidsskrifter.


Få af hans tegningerne er i offenlig eje, og et ukendt antal findes spredt hos mange private ejere. Hos kunstnerens familie findes ca. 20 skitsebøger bevaret. En del tegninger må formodes at være gået tabt efter at have været benyttet til gengivelse i samtidens tidsskrifter og bøger.


De fleste af Peter Tom-Petersens tegninger er udført med blyant på papir. Tegninger til tidsskrifter og bøger er dog tit tegnet med pen og tusch.


Tegninger i form af skitser og forarbejder til Peter Tom-Petersens malerier og raderinger findes fra alle hans aktive år. En del af raderingerne er således udført efter tegninger fra 1880erne (deraf nogle gange to årstal på raderingerne).

DE TIDLIGE ÅR 1877-1884


Der kendes kun få tegninger fra de tidligste år, og ingen fra før Peter Tom-Petersen i 1877 starter på Kunstakademiet i København. Egentlige studietegninger fra akademitiden er der også kun få af.


Hovedparten af Peter Tom-Petersens virke som illustrator ligger i årene fra hans afgang fra Kunstakademiet, og frem til han begynder at radere i året 1900. Første gengivelse af en tegning ses i tidsskriftet "Ude og Hjemme" den 18. december 1881. Tegningen gengives i den tids reproduktionsteknik, xylografi. Motivet bliver snittet i tykpladen af hårdt træ, således at de hvide partier bortskæres, og den sorte streg står ophøjet tilbage og afgiver trykfarve til papiret. En ikke altid lige nøjagtig gengivelse af kunstnernes tegninger.  


En fremtrædende skikkelse inden for boghåndværket i 1800-tallets anden halvdel er xylografen F. Hendriksen. Han er i 1877 initiativtager til tidsskriftet "Ude og Hjemme", hvortil mange af samtidens forfattere og kunstnere bidrager. F. Hendriksen omdanner senere sin xylografiske anstalt til en egentlig reproduktionsanstalt, da de nyere fotografiske metoder til reproduktion bliver taget i brug.  }

1885-1890

 

Denne periode er præget af mange tegninger til bøger og tidsskrifter, men blandt tegningerne er der også skitser og forarbejder til malerier.

1891-1899

 

Perioden indledes med Peter Tom-Petersens bryllup og rejsen til Italien med hustruen Marie Elisabeth Tom-Petersen.

De får i samme periode 3 sønner.

Der kendes især tegninger til tidsskrifter samt forarbejder til malerier.

1900-1926

 

Efter århundredeskiftet begynder Peter Tom-Petersen sit arbejde med raderingerne, og der bliver tegnet færre tegninger til bøger og tidsskrifter.

Hvad der fra disse år findes af tegninger er især blyantstegninger som har været forlæg eller skitser til raderinger og malerier eller detaljer af malerier. På nogle af tegningerne ses et indstreget kvadratnet, der viser, at kunstneren benytter tegningen til det videre arbejde med en radering eller et maleri. Ved aflæsning tegningen i kvadratnettet kan han lave en forstørrelse af motivet på lærredets kvadratnet eller præcist overføre tegningen til et kvadratnet på raderpladen.